KÖZLEMÉNY Print

UniCredit Ingatlanlízing Zrt.:

Felügyeleti határozat – 2016. szeptember 8.

 

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt.:

Felügyeleti határozat – 2016. december 2.

Felügyeleti határozat – 2016. szeptember 14.

 

UniCredit Leasing Hungary Zrt.

Felügyeleti határozat –  2016. július 12.

 

Társasági adatok - 2016. január 11.

UniCredit Leasing Hungary Zrt.

Cégjegyzékszám (Cg.: 01-10-043137)

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank

1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Részvényes: UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054-Budapest, Szabadság tér 5-6.) Befolyásolás mértéke/Szavazatok száma: 100.

 

Társasági adatok: 2015. november 11.

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt.

Cégjegyzékszám (Cg.: 01-10-045442)

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank

1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Részvényes: UNIVERSALE International Realitäten GmbH AT 1020 Bécs, Leopold-Moses-Gasse 4. 2. lház. Top 2 b., Befolyásolás mértéke/Szavazatok száma: 100.

 

 

UniCredit Ingatlanlízing Zrt.

Cégjegyzékszám (Cg.: 01-10-044344)

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank

1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Részvényes: UNIVERSALE International Realitäten GmbH AT 1020 Bécs, Leopold-Moses-Gasse 4. 2. lház. Top 2 b., Befolyásolás mértéke/Szavazatok száma: 100.

 

 

UniCredit Leasing Hungary Zrt.

Közlemény: az UniCredit Leasing Hungary Zrt. alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről
Közzététel napja: 2013. január 8.

HIRDETMÉNY

Az UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., Cg. 01-10-043137) részvényesei 2012. december 12. napján a társaság alaptőkéjének 250.000.000.- Ft-ról 300.000.000.- Ft-ra történő felemeléséről döntöttek.

Az alaptőke-emelésre új részvények forgalomba hozatalával kerül sor.

Az alaptőke-emelés 20 db, egyenként 2.500.000.- Ft névértékű és 69.817.514.- Ft kibocsátási értékű, dematerializált módon előállított, névre szóló törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával történik, mely részvények minden tekintetben megegyeznek a társaságban, az alaptőke-emelés előtt kibocsátott részvényekkel.

Az új részvények jegyzésére az alábbiak szerint kerül sor:

UniCredit Leasing (Austria) GmbH 19 db
BA Eurolease Beteiligungsgesellschaft m.b.H 1 db

Az alaptőke-emelést a részvényesek teljes egészében pénzbeli hozzájárulással teljesítik.

A részvényesek a részvények kibocsátási értékét kötelesek a részvényesi határozat meghozatalától számított 15 (tizenöt) munkanapon belül a Társaság számára átutalással megfizetni.

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtétele a tőkeemelésről szóló részvényesi határozat meghozatalával egyidejűleg esedékes.

 

Közlemény: az UniCredit Leasing Hungary Zrt. alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről
Közzététel napja: 2012. június 25.

HIRDETMÉNY

Az UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., Cg. 01-10-043137) részvényesei 2012. június 7. napján a társaság alaptőkéjének 200.000.000.- Ft-ról 250.000.000.- Ft-ra történő felemeléséről döntöttek.
Az alaptőke-emelésre új részvények forgalomba hozatalával kerül sor.
Az alaptőke-emelés 20 db, egyenként 2.500.000.-Ft névértékű és 76.200.000.-Ft kibocsátási értékű dematerializált módon előállított, névre szóló törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával történik, mely részvények minden tekintetben megegyeznek a társaságban, az alaptőke-emelés előtt kibocsátott részvényekkel.
Az új részvények jegyzésére az alábbiak szerint kerül sor:
UniCredit Leasing (Austria) GmbH 19 db
BA Eurolease Beteiligungsgesellschaft m.b.H 1 db
Az alaptőke-emelést a részvényesek teljes egészében pénzbeli hozzájárulással teljesítik.
A részvényesek a részvények kibocsátási értékét kötelesek a részvényesi határozat meghozatalától számított 15 (tizenöt) munkanapon belül a Társaság számára átutalással megfizetni.
A részvényesek átvételére vonatkozó nyilatkozat megtétele a tőkeemelésről szóló részvényesi határozat meghozatalával egyidejűleg esedékes.

 

Közlemény az UniCredit Leasing Hungary Zrt. alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről
Közzététel napja: 2012. január 20.

HIRDETMÉNY

Az UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., Cg. 01-10-043137) a társaság 2011. december 28. napján megtartott közgyűlésén a társaság alaptőkéjének 150.000.000,- Ft-ról 200.000.000,- Ft-ra történő felemeléséről döntött.
Az alaptőke-emelésre új részvények forgalomba hozatalával kerül sor.
Az alaptőke-emelés 20 db, egyenként 2.500.000,- Ft névértékű és 272.943.215,45,- Ft kibocsátási értékű, dematerializált módon előállított, névre szóló törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával történik, mely részvények minden tekintetben megegyeznek a társaságban, az alaptőke-emelés előtt kibocsátott részvényekkel.
Az új részvények jegyzésére az alábbiak szerint kerül sor:
UniCredit Leasing (Austria) GmbH 19 db
BA Eurolease Beteiligungsgesellschaft m.b.H 1 db
Az alaptőke-emelést a részvényesek teljes egészében pénzbeli hozzájárulással teljesítik.
A részvényesek a részvények kibocsátási értékét köteles a részvényesi határozat meghozatalától számított 3 (három) napon belül a Társaság számára átutalással megfizetni.
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtétele a tőkeemelésről szóló közgyűlési határozat meghozatalával egyidejűleg esedékes.

 

Közlemény az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyomdai úton előállított részvényeinek dematerializált részvénnyé történő átalakításáról
Közzététel napja: 2011. november 08.

HIRDETMÉNY

Az UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:„Társaság”) az alábbi közleményt teszi közzé:

A társaság adatai:

Székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.
Cégjegyzékszám: 01-10-043137
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 12158980-2-44

Az UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesei 2011. október 11. napján meghozott 1/2011. (11-10-2011) számú határozatával – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt”) vonatkozó rendelkezései, illetőleg a Társaság Alapszabálya alapján – döntött a Társaság által kibocsátott nyomdai úton előállított részvények - 60 darab egyenként 2.500.000,-Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvénye - dematerializált részvénnyé történő átalakításáról.

Felhívás a nyomdai úton előállított részvények benyújtására

A Társaság jelen hirdetménnyel hívja fel a Tisztelt Részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket dematerializált részvénnyé való átalakítása céljából az alábbiakban meghatározott időtartamon belül nyújtsák be az alábbi helyen és megjelölt időszakban azzal, hogy a Tisztelt Részvényesek a benyújtással egyidejűleg legyenek szívesek megjelölni azt a befektetési szolgáltatót, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötöttek. Ennek hiányában a benyújtást elmulasztottnak kell tekinteni.

A részvények benyújtásának helye: a Társaság székhelye (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.)

A központi értéktárnál letétként elhelyezett értékpapírok benyújtottnak tekintendők akkor is, ha az értékpapír tulajdonosa értékpapír-számlával rendelkezik.

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak:
2011. október 12. - 2011. december 10.

Amennyiben a Társaság Igazgatósága megállapítja, hogy valamennyi nyomdai úton előállított részvény érvényesen benyújtásra került, akkor a benyújtásra nyitva álló időszak korábban is lezárható és az átalakítás időpontja (a benyújtásra megjelölt utolsó napot követő munkanap) ennek megfelelően módosulhat.

A Társaság jelen hirdetménye közzétételének időpontjában megállapítja, hogy az UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott, és a részvényesek által a Társaság részére átadott, a kibocsátott 60 darab egyenként 2.500.000,-Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény 100%-ban érvényesen benyújtottnak tekinthető, így a nyomdai úton előállított értékpapírok benyújtására nyitva álló időszakot lezárja.

A nyomdai úton előállított részvények átalakításának időpontja azon munkanap, amikorra a dematerializált értékpapír előállításának valamennyi feltétele fennáll, de legkésőbb 2011. december 12.; amely napon a Társaság köteles a Tpt. 7. § (2) bekezdése szerinti okiratot (részvényokirat) kiállítani.

A részvények átalakítása a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti. Az átalakítás folyamatában minden érvényesen benyújtott névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény után 1 db azaz egy darab 2.500.000,-Ft azaz kétmillió-ötszázezer forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény kerül jóváírásra a részvényes által meghatározott értékpapírszámlára.

A Társaság az átalakított nyomdai úton előállított részvényeket az átalakítás napján sorszám szerint érvénytelennek nyilvánítja.

UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Igazgatósága

 

UniCredit Ingatlanlízing Zrt.

Közlemény az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről
Közzététel napja: 2012. január 20.

HIRDETMÉNY

Az UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1016-Budapest, Hegyalja út 7-13., Cg. 01-10-044344) a társaság 2011. december 28. napján a társaság alaptőkéjének 60.000.000,- Ft-ról 80.000.000,- Ft-ra történő felemeléséről döntött.
Az alaptőke-emelésre új részvények forgalomba hozatalával kerül sor.
Az alaptőke-emelés 20 db, egyenként 1.000.000.- Ft névértékű és 108.985.889,7 Ft kibocsátási értékű, dematerializált formában előállított, névre szóló törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával történik, mely részvények minden tekintetben megegyeznek a társaságban, az alaptőke-emelés előtt kibocsátott részvényekkel.
Valamennyi új részvényt az egyedüli részvényes, UniCredit Leasing (Austria) GmbH jegyzi.
Az alaptőke-emelést az egyedüli részvényes teljes egészében pénzbeli hozzájárulással teljesíti.
A részvényes a részvények kibocsátási értékét köteles a részvényesi határozat meghozatalától számított 3 (három) napon belül a Társaság számára átutalással megfizetni.
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtétele a tőkeemelésről szóló részvényesi határozat meghozatalával egyidejűleg esedékes.

 

Közlemény az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. nyomdai úton előállított részvényeinek dematerializált részvénnyé történő átalakításáról
Közzététel napja: 2011. november 08.

HIRDETMÉNY

Az UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:„Társaság”) az alábbi közleményt teszi közzé:

A társaság adatai:

Székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.
Cégjegyzékszám: 01-10-044344
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 12470280-2-41

Az UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesének 2011. október 11. napján meghozott 1/2011. (11-10-2011) számú határozatával – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt”) vonatkozó rendelkezései, illetőleg a Társaság Alapító Okirata alapján – döntött a Társaság által kibocsátott nyomdai úton előállított részvények - 60 darab egyenként 1.000.000,-Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvénye - dematerializált részvénnyé történő átalakításáról.

Felhívás a nyomdai úton előállított részvények benyújtására

A Társaság jelen hirdetménnyel hívja fel a Tisztelt Részvényesét, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket dematerializált részvénnyé való átalakítása céljából az alábbiakban meghatározott időtartamon belül nyújtsa be az alábbi helyen és megjelölt időszakban azzal, hogy a Tisztelt Részvényes a benyújtással egyidejűleg legyen szíves megjelölni azt a befektetési szolgáltatót, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötött. Ennek hiányában a benyújtást elmulasztottnak kell tekinteni.

A részvények benyújtásának helye: a Társaság székhelye (1016 Budapest, Hegyalja út. 7-13.)

A központi értéktárnál letétként elhelyezett értékpapírok benyújtottnak tekintendők akkor is, ha az értékpapír tulajdonosa értékpapír-számlával rendelkezik.

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak:
2011. október 12 - 2011. december 10.

Amennyiben a Társaság Igazgatósága megállapítja, hogy valamennyi nyomdai úton előállított részvény érvényesen benyújtásra került, akkor a benyújtásra nyitva álló időszak korábban is lezárható és az átalakítás időpontja (a benyújtásra megjelölt utolsó napot követő munkanap) ennek megfelelően módosulhat.

A Társaság jelen hirdetménye közzétételének időpontjában megállapítja, hogy az UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott, és a részvényes által a Társaság részére átadott, a kibocsátott 60 darab egyenként 1.000.000,-Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény 100%-ban érvényesen benyújtottnak tekinthető, így a nyomdai úton előállított értékpapírok benyújtására nyitva álló időszakot lezárja.

A nyomdai úton előállított részvények átalakításának időpontja azon munkanap, amikorra a dematerializált értékpapír előállításának valamennyi feltétele fennáll, de legkésőbb 2011. december 12.; amely napon a Társaság köteles a Tpt. 7. § (2) bekezdése szerinti okiratot (részvényokirat) kiállítani.

A részvények átalakítása a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti. Az átalakítás folyamatában minden érvényesen benyújtott névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény után 1 db azaz egy darab 1.000.000,-Ft azaz egymillió forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény kerül jóváírásra a részvényes által meghatározott értékpapírszámlára.

A Társaság az átalakított nyomdai úton előállított részvényeket az átalakítás napján sorszám szerint érvénytelennek nyilvánítja.

UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt. Igazgatósága

 

UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt.

Közlemény: az UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről
Közzététel napja: 2012. június 25.

HIRDETMÉNY

Az UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., Cg. 01-10-045442) részvényesei 2012. június 7. napján a társaság alaptőkéjének 80.000.000.-Ft-ról 90.000.000.-Ft-ra történő felemeléséről döntöttek.
Az alaptőke-emelésre új részvények forgalomba hozatalával kerül sor.
Az alaptőke-emelés 10.000 db, egyenként 1.000.-Ft névértékű és 83.400.-Ft kibocsátási értékű, dematerializált módon előállított, névre szóló, "B" sorozatú törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával történik, mely részvények kizárólag névértékükben térnek el az "A" sorozatú törzsrészvényektől, de egyébként minden tekintetben megegyeznek a Társaság által a jelen alaptőke-emelés előtt kibocsátott részvényekkel.
Az új részvények jegyzésére az alábbiak szerint kerül sor:
UniCredit Leasing (Austria) GmbH 7.143 db
BA Eurolease Beteiligungsgesellschaft m.b.H 2.857 db
Az alaptőke-emelést a részvényesek teljes egészében pénzbeli hozzájárulással teljesítik.
A részvényesek a részvények kibocsátási értékét kötelesek a részvényesi határozat meghozatalától számított 15 (tizenöt) munkanapon belül a Társaság számára átutalással megfizetni.
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtétele a tőkeemelésről szóló részvényesi határozat meghozatalával egyidejűleg esedékes.