Ugrás a tartalomra

2020. december 01.

CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS

Tájékoztatjuk érintett ügyfeleinket, hogy a 47/2020 (III.18) kormányrendelet rendelkezéseihez igazodva a korábban felfüggesztett csoportos beszedési megbízások alapján történő fizetési igények benyújtását Társaságunk 2020.01.01-i díjfizetési időponttól kezdve ismét alkalmazza.

Amennyiben ettől eltérően kíván rendelkezni szerződése fizetési módját érintően, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az Írjon nekünk! menüpontban vagy egyéb elérhetőségeinken a Kapcsolat menüpontban.


 

FIZETÉSI MORATÓRIUM 2020

Tájékoztatás a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerinti fizetési moratóriumról 

 

2020. május 21.

KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER

Tájékoztatás a késedelmek moratórium alatti kezeléséről és a KHR részére történő adatátadásról LAKOSSÁGI ÜGYFELEINK részére

 


2020. május 11.

NHP, EXIM és EIB REFINANSZÍROZÁS

Nyilatkozat fizetési moratórium igénybevételéről NHP keretében, valamint EXIM és EIB refinanszírozással szerződött ügyfeleink részére

Tájékoztató


2020. április 08.

GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A MORATÓRIUMMAL KAPCSOLATOSAN

A dokumentum letölthető ITT


2020. április 08.

CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS

Társaságunk az általános moratóriumra tekintettel a csoportos beszedési megbízások benyújtását 2020. március 19-től felfüggesztette. Amennyiben azt szeretné, hogy a fizetési kötelezettség teljesítése továbbra is a csoportos beszedési megbízásra szóló felhatalmazása alapján kerüljön sor, kérjük, küldje meg a megfelelő nyilatkozatot kitöltve Társaságunk részére a moratorium@unicreditleasing.hu e-mail címre vagy postai úton.

Tájékoztatás csoportos beszedés természetes személyek részére

Tájékoztatás csoportos beszedés jogi személyek részére


2020. április 23.

INFÓVIDEÓ A MORATÓRIUMRÓL

A Magyar Lízingszövetség gondozásában készült kisfilm a moratórium legfontosabb tudnivalóit mutatja be!


2020. április 09.

ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Az alábbi információk az MNB által meghirdetett Növekedési Hitelprogram keretében vagy az Eximbank által refinanszírozott szerződésekre nem vonatkoznak! A refinanszírozott szerződésekre érvényes eljárásrendről az érintett Ügyfeleinket külön tájékoztatjuk.

Tisztelt Ügyfelünk!

Mint az Ön előtt is már bizonyára ismert, 2020. március 18-án a Kormány kihirdette a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletet.

Mit kell tudni a 2020. március 18-án kihirdetett 47/2020. (III. 18.) kormányrendeletről?

A veszélyhelyzet fennállása alatt ügyfeleink a kölcsön-, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke, kamat-, valamint díjfizetési kötelezettségeik teljesítésére fizetési haladékot kapnak. A fizetési moratórium 2020. december 31-ig tart, amelynek meghosszabbítására a Kormány rendeletével jogosult.

Mit jelent a moratórium az Ön számára?

Amennyiben Ön 2020. március 19. napját megelőzően kötötte szerződését Társaságunkkal, és annak alapján a lízingtárgy átadása megtörtént illetve a finanszírozás összege kifizetésre került, szerződésére a fizetési moratórium automatikusan kiterjed. A moratórium időtartama alatt az eredeti szerződési feltételek szerint esedékessé váló tőke, kamat és díjtartozását nem kell megfizetnie. A Társaságunk közreműködésével a szerződéshez esetlegesen kötött Casco, GAP, Hitelfedezeti biztosítás változatlan feltételekkel tovább él, tekintettel arra, hogy ezen biztosítások díját Társaságunk a biztosítás teljes tartamára a biztosítotti jogviszony létrejöttével egyidejűleg egyösszegben kiegyenlítette.

Amennyiben Ön beépített Casco/GAP biztosítással rendelkezik (vagyis a biztosítás díját a lízingdíjba beépítve, attól nem elkülönülve fizeti), úgy a biztosítási díj megfizetésére a lízingdíj tőke és kamatrészével azonos módon köteles.

Amennyiben Ön továbbszámlázott Casco/GAP vagy Hitelfedezeti biztosítással rendelkezik (vagyis a számláján a biztosítás(ok) díja külön tételként, továbbszámlázott szolgáltatásként jelenik meg), úgy a moratórium ellenére továbbra is köteles a biztosítás díját megfizetni .

Mi történik a moratórium lejártával?

A moratórium alatt meg nem fizetett tőkét, kamatot, díjat 2021. január 1-jétől kell megfizetnie a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt, évente egyenlő részletekben. A felhalmozott kamat tőketartozását nem növelheti. Tekintettel arra, hogy az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összege a moratórium lejártát követően sem növekedhet, szerződésének futamideje a moratórium időtartamát meghaladóan kerül majd meghosszabbításra.

A szerződés futamidejének meghosszabbításával párhuzamosan, ahhoz igazítva, a beépített/továbbszámlázott Casco biztosítás és hitelfedezeti biztosítás tartama is meghosszabbításra kerül. A beépített/továbbszámlázott GAP biztosítás eredetileg választott időtartama nem változik.

A szerződését esetlegesen biztosító mellékkötelezettségek a szerződés meghosszabbított futamidejére változatlan feltételekkel fennmaradnak.

Hogyan kell eljárni, ha nem kívánja igénybe venni a moratóriumot?

A jelen rész vonatkozásában, ahol a szöveg számlára hivatkozik azon a díjbekérőt, ahol törlesztőrészletre, azon a havi lízingdíjat is érteni kell.

Ön dönthet úgy, hogy nem veszi igénybe a moratóriumot, és szerződését az eredeti feltételek szerint teljesíti. Amennyiben a szerződése alapján esedékes törlesztőrészlet összegét megfizeti, azt Társaságunk az Ön arra irányuló jognyilatkozatának tekinti, hogy a moratórium lehetőségével nem kíván élni. Ebben az esetben Társaságunk az esedékes havi törlesztőrészletre vonatkozó számlát a szerződésnek megfelelően, annak esedékességét megelőzően mindaddig megküldi az Ön részére, amíg eltérően nem rendelkezik.

Eltérő rendelkezésnek tekintjük, ha Ön a későbbiekben bármely esedékes törlesztőrészlet összegét nem teljesíti a részünkre.  Amennyiben ezt követően ismét úgy határoz, hogy a moratóriumot nem kívánja igénybe venni, úgy azt az utolsóként kézhez vett, és nem teljesített számla kiegyenlítésével jelezheti a részünkre.

Társaságunk minden esetben az adott hónapban, elsőként az áprilisban esedékes havi törlesztőrészlet megfizetésével kapcsolatban tanúsított magatartását, mint utoljára megtett jognyilatkozatot veszi figyelembe a moratóriumra vonatkozó rendelkezéseként.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk az általános moratóriumra tekintettel a csoportos beszedési megbízások benyújtását 2020. március 19-től felfüggesztette. Amennyiben Ön a havi törlesztőrészlet rendezésére csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazást adott, és a törlesztőrészletek megfizetését továbbra is vállalja, úgy kérjük, hogy fizetési kötelezettségét a továbbiakban a megadott bankszámlára átutalással teljesítse, vagy az alábbi elérhetőségeken jelezze részünkre, ha szeretné, hogy a havi törlesztőrészlet megfizetésére továbbra is a csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazása alapján kerüljön sor. Amennyiben átutalással teljesít, az utalás beazonosítása érdekében kérjük, hogy az átutalási megbízás megadáskor a közlemény rovatban a díjbekérő számát minden esetben tüntesse fel.

A havi lízingdíjak teljesítését továbbra is vállaló csekkes ügyfeleink részére a csekkeket a fentiek szerinti eltérő rendelkezésig változatlanul megküldjük.

A csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás felélesztésére, valamint a szerződés szerinti teljesítés megszüntetésére irányuló későbbi szándéka esetén annak felfüggesztésére vonatkozó kérelmét kérjük, hogy minden esetben a soron következő aktuális havi  törlesztőrészlet esedékességét megelőzően legalább 10 munkanappal jelezze részünkre, csak ebben az esetben tudjuk biztosítani, hogy az esedékes törlesztőrészlet beszedése megtörténjen, vagy éppen ellenkezőleg arra ne kerüljön sor.

Teljesítéseit minden esetben a szerződésben foglaltak szerint számoljuk el.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a moratórium időtartama alatt a késedelemre vonatkozó szerződéses rendelkezéseket akkor sem alkalmazza, ha Ön a szerződés teljesítése mellett döntött, de az esedékes fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esett. Nem tekinthető késedelemnek , ha Ön a fizetést beszünteti, vagy ha csoportos beszedési megbízás esetében nem áll rendelkezésre a törlesztőrészlet fedezete, ez a fentiek szerint automatikusan a fizetési moratórium igénybevételét jelenti a szerződés tekintetében.

A csoportos beszedési megbízást érintően az alábbi csatornákon tájékoztathatja Társaságunkat:

E-mail: moratorium@unicreditleasing.hu  Telefon: 06 (1) 489-7800; Postázási cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.;

A tájékoztatás megadásához szükséges formanyomtatványt megtalálja ezen az oldalon, a Csoportos beszedési megbízás cím alatti részben.

Hogyan kell eljárni, ha a szerződés a veszélyhelyzet fennállása alatt lejár?

Amennyiben az Ön szerződése a 40/2020 (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt lejárna, annak futamideje 2020. december 31-éig meghosszabbodik, kivéve ha a szerződésből eredő teljes tartozás az eredeti lejáratkor társaságunk részére megfizetésre kerül.

Végezetül tájékoztatjuk arról, hogy a moratórium teljesítésével összefüggésben Társaságunk az Üzletszabályzat 3. sz. mellékletében meghatározott, és a www.unicreditleasing.hu/hu/letoltheto-dokumentumok/tajekoztatasok-es-hasznos-informaciok weboldalon elérhető lista szerinti adatfeldolgozókon és kiszervezett tevékenységet végző személyeken kívül további külső szolgáltatót nem vesz igénybe, adatkezelési tevékenységünket az Üzletszabályzat 3. sz. mellékletében https://www.unicreditleasing.hu/hu/hasznos-informaciok/hirdetmenyek-uzletszabalyzatok foglaltak szerint végezzük.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy jelen tájékoztatásunkat a hatályos vonatkozó jogszabályok és a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásainak figyelembevételével készítettük el, az abban foglaltak az időközben bekövetkező jogszabály módosítások, új jogszabályok rendelkezéseinek tükrében, vagy a jogalkotó eltérő jogértelmezése alapján esetlegesen módosulhatnak. Kérjük kísérje figyelemmel a honlapunkon elérhető, moratóriummal kapcsolatos tájékoztatásunkat, amelyet a rendelkezésünkre álló információkkal folyamatosan frissítünk.

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

UniCredit Leasing Hungary Zrt.