2021. szeptember 23.

SZÁMLÁZÁSI INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk a Kormány fizetési moratórium meghosszabbítására vonatkozó döntését megelőzően, a vonatkozó jogszabályokban és a finanszírozási szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget téve értesítette ügyfeleit a 2021. szeptember 30.  napjáig tartó fizetési moratórium lejártát követő fizetési kötelezettségekről és állította ki a fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges számlákat.

Amennyiben fogyasztó ügyfelünk a fizetési moratóriumot nem kívánja október 31-ig igénybe venni, úgy a kiküldött októberi számla teljesítésével jelezheti ezt Társaságunk részére. Ebben az esetben a fizetési moratórium lejártát követő fizetési kötelezettségekre az értesítőlevélben foglaltak lesznek irányadóak.

A számla kiegyenlítésének elmaradását Társaságunk úgy értékeli, hogy ügyfelünk a fizetési moratóriummal október 31-ig élni kíván. Ebben az esetben az október 31-ét követő fizetési kötelezettségekről Társaságunk új értesítőlevelet küld ügyfele részére.

Amennyiben ügyfelünk a kiküldött októberi számlát már befizette, de a fizetési moratóriummal a meghosszabbított határidőig élni kíván, kérjük, hogy ezt jelezze Társaságunk felé és haladéktalanul intézkedünk az októberi számla sztornózása és a megfizetett/beszedett összeg visszafizetése iránt.  Az október 31-ét követő fizetési kötelezettségekről Társaságunk ebben az esetben is új értesítőlevelet küld ügyfele részére.

Társaságunk a vállalkozásnak minősülő ügyfelek esetében is a fentiek szerint jár el azzal az eltéréssel, hogy amennyiben a vállalkozás él a 2021. november 1-jével kezdődő fizetési moratóriummal, úgy a 2021. szeptember 30. napjáig tartó fizetési moratóriumot követő fizetési kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatásban foglaltak érvényüket vesztik, illetve erre vonatkozó újabb értesítést ügyfelünk részére Társaságunk nem küld.

 


2021. szeptember 17.

FIZETÉSI MORATÓRIUM

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. szeptember 16-án közzétételre került a hitelmoratórium meghosszabbítására vonatkozó, a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 536/2021. (IX.15.) Korm.rendelet.

A rendelet értelmében a korábban meghirdetett fizetési moratórium 2021. október 31. napjáig vehető igénybe, míg a 2021. november 1-jével kezdődően 2022. június 30-ig új hitelmoratórium került meghirdetésre.

A hitelmoratórium 2021. november 1-jével kezdődő újabb szakasza nem terjed ki a fogyasztónak jármű használatának céljából nyújtott pénzügyi lízingszerződéséből eredő tőke-kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségére. Fogyasztó ügyfeleink tehát 2021. október 31. napját követően kötelesek a pénzügyi lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségüknek eleget tenni.

Vállalkozásnak minősülő ügyfeleink a további hitelmoratóriumban részt vehetnek, amennyiben a vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a hitelmoratórium igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben vállalkozása jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal,  2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Nyilatkozatát megteheti személyesen ügyfélszolgálati irodánkon (1134 Budapest, Róbert Károly körút 61-65.) vagy e-mailben elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat formájában az info@unicreditleasing.hu címre.

A fizetési moratóriumra vonatkozó további részletekről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Köszönjük türelmét!

 


2021. január 07.

GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A MORATÓRIUMMAL KAPCSOLATOSAN

A dokumentum letölthető ITT


2020. december 23.

TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány december 19-én meghozott döntése nyomán december 22-én közzétett, a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében módosulnak a 2021. január 1. napjától hatályos fizetési moratóriumra vonatkozó szabályok.

A korábbi tájékoztatásban foglaltaktól eltérően a fizetési moratóriumot valamennyi ügyfelünk – ide nem értve az önkormányzatokat, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ában meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó vállalkozásokat – igénybe veheti anélkül, hogy igazolnia kellene a fizetési moratóriumra való jogosultságát, vagy az igénybevételre - az alábbi kivétellel - külön kérelmet kellene előterjesztenie.

Azon ügyfeleink, akik december folyamán fizetési kötelezettségüket teljesítették, vagyis az adott hónap tekintetében nem éltek a december 31-ig tartó fizetési moratóriummal, a 2021. január 1. napjától hatályos fizetési moratórium igénybevételét írásban vagy a jelen csatornán, elektronikus úton, előzetesen jelezni kötelesek Társaságunk részére.

Egyebekben a fizetési moratóriumra vonatkozó szabályok nem változnak.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket arról, hogy Társaságunk a 2021. január 1-jétől hatályos fizetési moratóriumnak a vonatkozó jogszabály hatálybalépésekor irányadó előírásaira figyelemmel, a 2021. januári  számlákat ügyfelei részére már postázta. Társaságunk azon ügyfeleinek 2021. januári számláit, akik a fizetési moratóriummal élni kívánnak, érvényteleníti. 

Amennyiben Ön korábban csoportos beszedéssel fizette díjait, és még mindig aktív beszedési felhatalmazása van bankjánál a lízingszerződés vonatkozásában, úgy kérjük figyelje bankszámláját. A korábbi törvényi előírásokra tekintettel ugyanis a csoportos beszedéseket ismét aktiváltuk, és számlavezető bankja felé megküldtük lehívási igényünket, így előfordulhat, hogy a januári díjat a fizetési határidő napján automatikusan levonják bankszámlájáról. Amennyiben a fizetési moratóriummal élni kíván, a beszedett összeget Társaságunk haladéktalanul visszafizeti az Ön részére. 

UniCredit Leasing Hungary Zrt.