Tájékoztatások és hasznos információk

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. május 25. napjától hatályba lép az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR).

A fentiekre tekintettel Társaságunk 2018. május 25. napjával módosítja Üzletszabályzatát. A módosításra vonatkozó Hirdetmény, valamint a módosított Üzletszabályzat itt található.

 


A Társaságunk által kiszervezett tevékenységeket és igénybe vett adatfeldolgozókat tartalmazó tájékoztató.


 

Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. – figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásaira – az alábbi összefoglalóval kíván hozzájárulni ahhoz, hogy Ügyfeleink átfogó tájékoztatást kapjanak az áthidaló megoldásokkal kapcsolatban - áthidaló megoldások.

Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. – figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásaira – az alábbi összefoglalóval kíván hozzájárulni Ügyfeleink tájékoztatásához arra vonatkozóan, hogy az UniCredit Leasing Hungary Zrt. az általuk teljesített befizetéseket milyen módon írja jóvá fennálló tartozásuk javára - elszámolási rend.

Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. – figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásaira – az alábbi összefoglalóval kíván hozzájárulni ahhoz, hogy Ügyfeleink átfogó tájékoztatást kapjanak a követeléskezelés folyamatával kapcsolatban - követeléskezelés menete.

Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. – figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásaira – az alábbi összefoglalóval kíván hozzájárulni ahhoz, hogy Ügyfeleink átfogó tájékoztatást kapjanak a végrehajtási eljárás rendjéről, valamint az eljárás során felmerülő költségekről - végrehajtási rend, költségek.