Ugrás a tartalomra
Széchenyi Lízing MAX+
Széchenyi Lízing MAX+

Folytatódik a KAVOSZ Zrt. által működtetett Széchenyi Kártya Programon belüli Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció Széchenyi Lízing MAX+ néven, amely a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről szóló 1368/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján került bevezetésre.

A legalább egy teljes lezárt éves gazdálkodói múlttal rendelkező KKV-nak minősülő társas vállalkozások, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, őstermelők, és egyéb gazdasági tevékenységet folytató jogalanyok.

A konstrukcióban az alábbi - a Vállalkozás üzleti tevékenységéhez kapcsolódó - új és használt eszközök finanszírozhatók:

 • kis- és nagyhaszongépjárművek[1] (valamint vontatmányaik), azzal a korlátozással, hogy kizárt a konstrukcióban
  •  
   • pick-up-nak vagy terepjárónak minősülő (jellemzően N1G jármű kategória besorolású), valamint
   • a 25 MFt + ÁFA összeget meghaladó vételárú kishaszongépjárművek
   • valamint a quad-ok finanszírozása (a műbizonylat szerinti besorolásuktól függetlenül)
 • egyéb olyan jármű (amely nem tartozik a fentiek szerinti kis- és nagyhaszongépjárművek és vontatmányaik körébe, és nem tartozik személygépkocsi[2] kategóriába sem), amely a Vállalkozás legalább 2021. január 1. óta folyamatosan végzett elsődleges üzleti tevékenységéhez kapcsolódik. Ilyen eszközbeszerzésre irányuló lízingkérelem befogadása csak a KAVOSZ Zrt egyedi engedélyével lehetséges[3]
 • egyéb tárgyi eszköz, kivéve személygépkocsi (bármely típusú erőgép, építőgép, munkagép, speciális mezőgazdasági berendezés, feldolgozó gépsor, gép, berendezés, egyéb eszköz)

A Vállalkozás közvetett vagy közvetlen tulajdonosaitól és ezen személyek közeli hozzátartozóitól, illetve azok többségi tulajdonában álló vállalkozástól/egyéb szervezettől történő eszközvásárlás alapesetben nem engedélyezett. Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozás kapcsolt vállalkozása a lízing tárgyának hivatalos forgalmazója, úgy kivételes esetben ezen eszközbeszerzésre irányuló kérelem befogadását a KAVOSZ Zrt. egyedi engedélykérés alapján engedélyezheti.


[1] Kis- és nagyhaszon-gépjárműnek tekintendők jelen konstrukció kapcsán azon közúti járművek, melyek

 • rendszeres, vezetővel együtt 9 fő vagy afeletti felnőtt személy szállítására alkalmas közúti járművel vagy betegszállítási tevékenységet egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedéllyel rendelkező vállalkozás számára legalább 5 és legfeljebb 9 fő szállítására alkalmas betegszállító gépjárművel (sorszámozott embléma előírás mellett) személyszállítást vagy

 • árutovábbítást végeznek (beleértve a vontatókat és a mezőgazdasági erőgépeket és vontatmányaikat is).

[2] Személygépkocsi alatt az 1995. évi CXVII. tv. 3.§. 45. pontjában szereplő meghatározás szerinti gépkocsikat kell érteni, kivéve azokat, amelyek 8704 vámtarifszámmal rendelkeznek. Személygépkocsi finanszírozása kizárt a konstrukcióban (VTSZ 8703). Az egyedi engedélykéréssel érintett „egyéb jármű” kategóriába pl. a vízi-és a légi járművek stb. tartoznak.

[3] Az egyedi engedélykérelmet a befogadó regisztráló irodának szükséges a KAVOSZ részére benyújtani, csatolva hozzá a legalább 2021. január 1. óta végzett elsődleges üzleti tevékenység végzését és az ahhoz kapcsolódó eszközbeszerzést igazoló dokumentumokat (pl. cégkivonat, éves beszámoló/bevallás, kiegészítő információk stb.). A KAVOSZ ez alapján dönt az egyedi kérelem engedélyezéséről. 

 

 • zárt végű és nyílt végű pénzügyi lízing,
 • technikai visszlízing engedélyezett a KATA-s ügyfelek kivételével, 
 • finanszírozás kiváltása nem engedélyezett,
 • technikai visszlízing: olyan visszlízing, amelynél az eszközök a Vállalkozás által történő beszerzése, tulajdon szerzése az UniCredit Leasinggel kötendő – az eszközre vonatkozó - lízingszerződés megkötésének céljából történt.
 • támogatás előfinanszírozás nem engedélyezett.

 • nyíltvégű pénzügyi lízing esetén: az eszköz nettó beszerzési értékének min. 10 % + ÁFA
 • zártvégű pénzügyi lízing esetén: az eszköz nettó beszerzési értékének min. 10 % + teljes ÁFA
 • kishaszongépjárművek esetén a minimum önerő: ÁFA-visszaigénylésére nem jogosült ügyfelek esetén 20%, ÁFA-visszaigénylésére jogosült ügyfelek esetén 30%

 • kishaszon-gépjárművek esetén: 48 – 72 hónap
 • nagyhaszon-gépjárművek és egyéb gépek/eszközök esetén: 24 – 84 hónap

Forint-alapú finanszírozás, az Ügyfél által fizetendő nettó kamat mértéke évi fix 5% (az ügylet bruttó kamata évi 10,50%, amely a 5,50 % mértékű állami kamattámogatással csökkentve eredményezi a fizetendő nettó kamatot)

 • havi, negyedéves lineáris, vagy szezonális annuitásos törlesztés 

Szerződéskötési díj: 2,5%, de max. 2,5 MFt a finanszírozott összegre vetítve

Az Ügyfél által fizetendő nettó kezelési költsége mértéke 0% (a bruttó kezelési költség mértéke évi 0,5%, amely a 0,5% mértékű állami kezelési költség támogatással csökkentve eredményezi a fizetendő nettó kezelési költséget)  

 •  teljes körű vagyonbiztosítás

Online: ügyfélfiók regisztrációját követően online is elindíthatja kérelemtervezetét, vagy keresse közvetlenül az illetékes KAVOSZ irodák egyikét:

https://www.kavosz.hu/szechenyi-lizing-max-regisztralo-irodak-megyek-sz…;

A kérelem benyújtása kizárólag személyesen történhet a választott regisztráló irodában!

A Széchenyi Lízing MAX+ részletes leírását a KAVOSZ Zrt. weboldalán tekintheti meg:

https://www.kavosz.hu/hitelek/szechenyi-lizing-max-plusz/

 

 

 

A kérelem benyújtásakor a Vállalkozásnak a KAVOSZ honlapján közzétett csatolandó dokumentumok listájában szereplő dokumentumokat is szükséges benyújtani, illetve bemutatni.

További információért, kérjük, keresse munkatársainkat!

KAVOSZ Logo