Széchenyi Lízing MAX
Széchenyi Lízing MAX

A Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció a KAVOSZ által működtetett Széchenyi Kártya Program részét képezi, azon belül elkülönült szabályok szerint működő konstrukció, amely a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről szóló 1368/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján került bevezetésre, illetve a 1979/2021. (XII.27.), valamint a 1298/2022. (VI.20.) Korm. határozatokkal került felülvizsgálatra.

A legalább egy teljes lezárt éves gazdálkodói múlttal rendelkező KKV-nak minősülő társas vállalkozások, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, őstermelők, és egyéb gazdasági tevékenységet folytató jogalanyok.

A konstrukcióban az alábbi - a Vállalkozás üzleti tevékenységéhez kapcsolódó - új és használt eszközök finanszírozhatók:

 • kis- és nagyhaszongépjárművek[1] (valamint vontatmányaik),
 • egyéb olyan – jármű (amely nem tartozik a fentiek szerinti kis- és nagyhaszongépjárművek és vontatmányaik körébe, és nem tartozik személygépkocsi[2] kategóriába sem), amely a Vállalkozás legalább 2019. január 1. óta folyamatosan végzett elsődleges üzleti tevékenységéhez kapcsolódik. Ilyen eszközbeszerzésre irányuló lízingkérelem befogadása csak a KAVOSZ egyedi engedélyével lehetséges[3]
 • egyéb tárgyi eszköz: (kivéve személygépkocsi) bármely típusú erőgép, építőgép, munkagép, speciális mezőgazdasági berendezés, feldolgozó gépsor, gép, berendezés, egyéb eszköz

A közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára a teherszállító járművek megvásárlása csak válságjogcímű támogatást tartalmazó konstrukció keretében lehetséges (csekély összegű konstrukció esetén ezen cél nem finanszírozható).

 


[1] Kis- és nagyhaszon-gépjárműnek tekintendők jelen konstrukció kapcsán azon közúti járművek, melyek

 • rendszeres, vezetővel együtt 9 fő vagy afeletti felnőtt személy szállítására alkalmas közúti járművel személyszállítást vagy
 • árutovábbítást végeznek (beleértve a vontatókat és a mezőgazdasági erőgépeket és vontatmányaikat is).

[2] Személygépkocsi alatt az 1995. évi CXVII. tv. 3.§. 45. pontjában szereplő meghatározás szerinti gépkocsikat kell érteni, kivéve azokat, amelyek 8704 vámtarifszámmal rendelkeznek. Személygépkocsi finanszírozása kizárt a konstrukcióban (VTSZ 8703). Az egyedi engedélykéréssel érintett „egyéb jármű” kategóriába pl. a vízi-és a légi járművek stb. tartoznak.

[3] Az egyedi engedélykérelmet a befogadó regisztráló irodának szükséges a KAVOSZ részére benyújtani, csatolva hozzá a legalább 2019. január 1. óta végzett elsődleges üzleti tevékenység végzését és az ahhoz kapcsolódó eszközbeszerzést igazoló dokumentumokat (pl. cégkivonat, éves beszámoló/bevallás, kiegészítő információk stb.). A KAVOSZ ez alapján dönt az egyedi kérelem engedélyezéséről. 

 • zárt-, és nyíltvégű pénzügyi lízing
 • visszlízing
 • nyíltvégű pénzügyi lízing esetén: az eszköz nettó beszerzési értékének min. 10 % + ÁFA
 • zártvégű pénzügyi lízing esetén: az eszköz nettó beszerzési értékének min. 10 % + teljes ÁFA
 • kishaszongépjárművek esetén a minimum önerő: ÁFA-visszaigénylésére nem jogosült ügyfelek esetén 20%, ÁFA-visszaigénylésére jogosült ügyfelek esetén 30%

Az eszköztől függően: minimum 36 hónap - maximum 84 hónap 

Forint-alapú finanszírozás, az Ügyfél által fizetendő kamat mértéke évi fix nettó 3,5 % (ahol az ügylet kamata évi fix 12,5 %, melyhez évi 9 % állami kamattámogatást kapcsolódik)

 • havi, negyedéves lineáris, vagy szezonális annuitásos törlesztés 

Szerződéskötési díj: 2,5%, de max. 2,5 MFt a finanszírozott összegre vetítve

Kezelési költség: Az ügylet kezelési költsége évi 2,5 %, melyhez évi 0,5 % állami támogatás kapcsolódik, így az Ügyfél által fizetendő kezelési költség mértéke évi fix nettó 2%.
A kezelési költség kamat módjára kerül meghatározásra és a tőke- illetve kamattartozás megfizetésével egyidőben esedékes.

 •  teljes körű vagyonbiztosítás

 

 

A kérelem benyújtásakor a Vállalkozásnak a KAVOSZ honlapján közzétett csatolandó dokumentumok listájában szereplő dokumentumokat is szükséges benyújtani, illetve bemutatni.

További információért, kérjük, keresse munkatársainkat!

KAVOSZ Logo